Vad är en arborist och vad gör de?

Någon gång i ditt liv kommer du nog behöva anlita en arborist så det kan vara bra att veta vad det ens är och vad de gör. Det förklarar vi i den här texten!

Fakta om arborister

Benämningen arborist har sitt ursprung från det latinska språket och ordet arbor, som betyder träd. Arboristernas expertisområde är trädvård, trädunderhåll, plantering och beskärning. Kort sagt kan man säga att arboristerna jobbar för att träden ska vara säkra, vackra, problemfria och helt enkelt leva så länge som möjligt. Beroende på kompetensnivå kan personer som jobbar med att beskära och vårda träd även kallas för trädvårdare. Ibland kan man till och med se beteckningen “trädkirurger” eftersom arboristerna är experter på att ta hand om trädväxter. Det tar två år att utbilda sig till arborist i Sverige och efter det kan man bedöma tillstånd hos träd och även ge råd angående hur de ska skötas om på bästa sätt. Det kan handla om allt från gödsel, hur man bäst bekämpar olika sorters sjukdomar och insekter till hur man rent handgripligen faktiskt beskär och fäller ett träd. Om ditt träd olyckligtvis skulle bli sjukt kan en arborist avgöra vad som är fel på trädet och därefter utarbeta en vårdplan för att förhoppningsvis rädda ditt träd och få det friskt igen.

Vilka uppgifter har arborister?

Som ovan nämnt är en stor del av arboristernas jobb att se till trädens välmående. Men att beskära och avverka träd är också bland arboristernas främsta uppgifter, precis som att arbeta med planering och rådgivning är vanligt förekommande. Så kallad kronrensning är en av de huvudsakliga uppgifterna, vilket innebär att döda, skadade eller sjuka grenar helt enkelt rensas bort. En annan uppgift som ingår i arbetet kan vara att beskära träd som skymmer solen eller växer över exempelvis byggnader eller järnvägar. En annan uppgift som arboristerna också utför är förvaltning av träd och här är inventeringen viktig. Arboristerna gör alltså inventeringar och riskbedömningar av större trädbestånd i till exempel parker eller kyrkogårdar. Enstaka träd som är värdefulla i bland annat stadsmiljöer eller privata trädgårdar kan en arborist också besiktiga. Dessa besiktningar sköts till störst del på marken och vid datorn. I vissa fall krävs det dock en så kallad klättrande besiktning för att bland annat kunna mäta om det finns röta i trädets stam och grenar.