Så testar du ditt larm

Att införskaffa ett larm är det första steget mot en ökad säkerhet i hemmet. Det är dock viktigt att larmsystemet fungerar som det är tänkt och att är väl förtrogen med hur det ska användas. Om ditt system installeras av en professionell installatör har du förmodligen fått en genomgång av systemet av denne.

Det är viktigt att du testar ditt larm på regelbunden basis för att säkerställa att det fungerar som det ska. Det bästa är om du kan testa det varje månad. Det finns vanligtvis två olika sorters tester du kan utföra: test av signaler inifrån bostaden och test av signalen mellan din bostad och larmföretagets larmcentral.

Beroende på tillverkaren av ditt larmsystem skiljer sig testprocessen åt något. Det är rekommenderat att du läser i användarmanualen hur testet av just ditt system ska utföras. Om du inte hittar någon användarmanual för ditt larm, kan du följa nedanstående generella riktlinjer för test av system för hemsäkerhet:

Så testar du signalerna inuti bostaden

  1. Se till att ditt system är i “REDO”-läget, men larma inte på!
  2. Öppna alla dörrar och fönster som skyddas av larmet, en/ett i taget.
  3. Kontrollera att kontrollpanelen visar de fönster och dörrar du öppna.
  4. Stäng respektive dörr eller fönster. Kontrollpanelen bör visa att dörren eller fönstret i fråga är stängd/stängt.
  5. Återupprepa denna process för alla sensorer som tillhör ditt larmsystem.

Så testar du signalen till larmcentralen

  1. Ring upp larmcentralen och be dem att sätta ditt system i testläget. Se till så du har ditt kontonummer och lösenord redo.
  2. Larma på ditt system precis som vanligt, och utlös larmet genom att öppna ett fönster eller en dörr, eller genom att gå förbi en rörelsesensor. Låt larmet ljuda i åtminstone en minut.
  3. Larma av systemet med hjälp av din kod.
  4. Vänta en minut, ring sedan upp larmcentralen på nytt för att verifiera att signalen gick fram till dem.
  5. Meddela larmcentralen att du är klar med testet.

Som vi redan har nämnt bör du testa ditt system åtminstone en gång i månaden. På så vis kommer du upptäcka om det finns problem som behöver åtgärdas, och du kommer även minimera risken för att din utrustning utlöser falsklarm.