Inbrottslarm – skydda dig mot de allt fler inbrotten

Antalet inbrott ökar kontinuerligt enligt statistik från Brottsförebyggande rådet och uppklarningsstatistiken är allt annat än munter. Ett sätt att skydda sig från inbrott är att skaffa ett inbrottslarm, ett larm är givetvis inte en garanti mot inbrott men det kan ha en avskräckande effekt och minimera förlusterna.

Inbrottslarm för din säkerhet

En larmanläggning har till syfte att avskräcka från inbrottsförsök via dörrar eller fönster. Idag tillverkas inbrottslarm med både filmkamera och mobilapp. Larmen kan ställas in för att ge ifrån sig ett högt ljud eller ett kraftigt blixtljus och på så vis påkalla uppmärksamhet från väktare eller polis. Det kan också få en tjuv att avbryta sitt inbrottsförsök eller kraftigt minska den tid som hen vågar stanna kvar på brottsplatsen.

De olika typerna av inbrottslarm

Det finns en uppsjö av olika larmsystem, vissa kommer med abonnemang som är kopplade till en larmcentral och andra utan. Det finns enkla inbrottslarm som du som kund själv kan installera och andra mer kostsamma som erbjuder avancerade funktioner. Så kallade tysta larm kopplas så att det går en tyst signal till en larmcentral och parallellt skickas filmer till användarens mobilapp.

Trådbundna och trådlösa inbrottslarm

Ett trådbundet inbrottslarm har kablar dragna mellan centralenheten och detektorerna medan ett trådlöst inbrottslarm använder radiovågor för att kommunicera med centralenheten. De trådlösa larmen är mycket enkla att installera eftersom de olika delarna inte behöver kopplas samman rent fysiskt, oftast skruvar man bara upp detektorerna och centralenheten och installationen är därmed klar. Detektorerna i ett trådlöst larm behöver batterier som måste bytas ut med jämna mellanrum.

Ett trådbundet inbrottslarm är mer komplicerat att installera och därför dyrare. Hål måste borras i väggar och golv så att kablar kan dras och det är en process som tar tid och därför bidrar till ökade kostnader.

Larmen kan vara anslutna till en larmcentral som automatiskt kontaktas om larmet aktiveras eller lokala vilket innebär att larmet ringer upp ett antal förutbestämda kontakter som kunden själv valt ut.

Inbrottslarm med kameraövervakning

Till många inbrottslarm kan man koppla en kamera som skickar övervakningsbilder till en larmcentral, smartphone eller dator så att operatören eller ägaren kan se vad som försiggår när larmet aktiveras. Denna typ av larmsystem gör det möjligt för operatörerna på larmcentralen att kommunicera direkt med till exempel en inbrottstjuv.

Företag kan behöva speciella tillstånd för att sätta upp kameror medan det inte behövs tillstånd för att koppla upp kameror i sitt eget hem.