Arbetsterapeuter fyller en viktig funktion i samhället genom att hjälpa människor med olika funktionsnedsättningar att utföra vardagliga aktiviteter och delta i samhällslivet. Trots detta är arbetsterapeuters löner inte alltid i nivå med deras utbildning och kompetens. I den här artikeln tittar vi närmare på arbetsterapeuters löneutveckling och lönenivåer i Sverige.

Utbildning och kompetens

För att bli arbetsterapeut krävs en akademisk examen om 180 högskolepoäng. Utbildningen omfattar kunskap inom områden som medicin, psykologi, pedagogik och samhällsvetenskap. Arbetsterapeuter behöver alltså en gedigen utbildning för att kunna utföra sitt yrke. Efter examen krävs ett års praktik för att få legitimation som arbetsterapeut.

Löneutvecklingen för arbetsterapeuter har varit relativt modest de senaste åren, särskilt med tanke på deras långa utbildning. Enligt SCB har den genomsnittliga månadslönen för arbetsterapeuter ökat från cirka 27 000 kr år 2008 till drygt 32 000 kr år 2016. Det är en ökning med knappt 20 procent på 8 år.

Lönenivåerna för arbetsterapeuter med erfarenhet

Enligt fackförbundet Vision ligger en nyexaminerad arbetsterapeuts ingångslön på omkring 25 000 – 27 000 kr i månaden. Efter några års erfarenhet stiger lönen till cirka 28 000 – 31 000 kr. Arbetsterapeuter med specialistkompetens kan som mest tjäna omkring 36 000 – 38 000 kr per månad. Jämfört med vissa andra yrken med liknande utbildningsnivå ligger arbetsterapeuters löner i underkant. Exempelvis tjänar nyexaminerade civilingenjörer i snitt 34 000 kr och läkare över 40 000 kr per månad. Även sjuksköterskor har i genomsnitt högre ingångslöner än arbetsterapeuter.

Regionala skillnader

Det finns stora regionala skillnader i arbetsterapeuters lönenivåer. I storstadsregionerna ligger lönerna högre än i mindre orter och glesbygd. I Stockholm har arbetsterapeuter de högsta lönerna i landet på upp emot 36 000 – 40 000 kr per månad. Mycket tyder på att efterfrågan på arbetsterapeuter kommer att öka framöver i takt med en åldrande befolkning. För att möta rekryteringsbehovet och behålla personal kan det krävas bättre löneutveckling framöver. Annars riskerar brist på arbetsterapeuter att uppstå.

Sammanfattningsvis ligger arbetsterapeuters lönenivåer i dagsläget inte i paritet med utbildningslängden. Löneutvecklingen har varit relativt svag jämfört med andra akademikeryrken. För att stärka yrkets attraktionskraft kan det krävas satsningar på bättre löner framöver. Här finns läsning om vad för lön som arbetsterapeut man kan räkna med.