En bra marknadsföringskampanj inkluderar gratisprodukter, till exempel profilprodukter som ges bort utan kostnad. När du är i färd med att välja en produkt att ge bort i samband med kampanjen, är det viktigt att du tar hänsyn till flera olika aspekter av vad som kännetecknar ett bra varumärkesbyggande verktyg. Du behöver bland annat ta hänsyn till följande:

  • Effektivitet – Marknadsföring handlar om att få ditt varumärke att synas.
  • Användning – Profilprodukter behöver kunna användas av de personer som mottar dem.
  • Innebörd – Tygkassar och andra profilprodukter behöver kunna tala gott om ditt företag.

Det är därför viktigt att du hittar en produkt som uppfyller alla tre ovanstående kriterier, annars kanske du inte drar nytta av din kampanjs fulla kapacitet. Det är därför som tygkassar är ett bra val som reklamgåva och profilprodukt.

Varför just tygkassar?

Det finns flera anledningar att välja tygkassar som en av dina profilprodukter:

Effektivitet

Tygkassar ger dig ett stort utrymme att trycka din logga och annan viktig information på. Till skillnad från andra profilprodukter är tygkassar stora och låter dig visa mycket information på ett tydligt sätt. En tygkasse är därför mer effektiv än många andra profilprodukter och kan ge dig en stor fördel vad gäller ditt varumärkesbyggande.

Användning

Idag använder folk tygkassar till nästan allt. De används bland annat i livsmedelsbutiker och för att bära föremål mellan två platser. De kan även extraknäcka som shoppingväskor. De används uppenbarligen ofta, och eftersom så är fallet har du möjlighet att få exponering för ditt varumärke på daglig basis. Detta är en stor fördel gentemot mindre föremål som ofta stannar kvar inomhus och inte ger samma synlighet.

Innebörd

Det är inte ovanligt att företag vill betraktas som gröna. Genom att dela ut tygkassar med din logga på, visar du att du bryr dig om miljön. Dessa profilprodukter används nämligen ofta istället för en plastkasse som i slutändan hamnar i soporna. Dina kunder kommer därför att associera din reklamgåva och ditt företag med någonting positivt.

Vissa företag gynnas av mindre föremål med mindre synlighet. Men de flesta företag vill synas för så många människor som möjligt, och därför bör du satsa på tygkassar!