Trendrum

Månad: december 2017

Självtester

Klamydiatest och klamydia

Skräcken att du har fått klamydia kan slå oss alla. Om du är orolig eller bara vill kontrollera att du inte har klamydia kan du göra ett klamydiatest. Ett klamydiatest behöver inte vara varken svårt eller dyrt. Det finns lite olika tillvägagångssätt för att göra klamydiatest. I nästan alla fall måste du gå via vården. Klamydiatest är bra att göra om du har haft oskyddat sex. Klamydia är en könssjukdom som sprids på det sättet. Ibland har man inga symptom vilket gör det extra farligt. Om du som kvinna väntar för länge med behandling finns risken för sterilitet.

Hemmatest – hur funkar det?

Att göra ett klamydiatest är inte särskilt svårt. Du kan välja om du vill beställa hem ett test online eller om du vill gå till en mottagning. Det kan vara smidigt att få sitt klamydiatest hem till sig även om det tar lite längre tid ibland. Om man jobbar eller går i skolan är det ibland svårt att komma ifrån. Vissa kan också tycka att det är pinsamt att gå till en mottagning för att göra klamydiatest. Om du beställer hem ett klamydiatest är det bara att följa instruktionerna och så vet du vad du ska göra!

Att göra självtest på ett diskret sätt

Många som tvekar om de ska göra ett klamydiatest eller ej är oroliga över om någon skulle få reda på det. Att ha klamydia är inte särskilt smickrande och inget man vill att någon ska veta. Av den anledningen är det viktigt att klamydiatest sker privat och diskret. Detta är alla medvetna om och processen är väldigt smidig. Oavsett om du väljer att beställa hem klamydiatest eller göra det på mottagning behöver ingen veta. Processen att göra ett klamydiatest är alltid diskret. Ingen behöver få reda på att du tagit ett klamydiatest.

Vad händer efter test?

Vad som händer efter ett klamydiatest beror på vad testet visade. Om ditt klamydiatest är negativt kan du bara pusta ut och gå vidare med ditt liv. Undvik att ha oskyddat sex med främlingar, för att slippa ta fler klamydiatest i framtiden! Om ditt klamydiatest är positivt påbörjar du en behandling. Behandlingen kommer att göra så att klamydian försvinner. Du kan också behöva berätta om du har haft oskyddat sex med andra personer. Detta är för att begränsa smittan. Dessa kommer att få ett brev hemskickat till sig om att de också behöver göra ett klamydiatest.

Hjälp med datorn

Hjälp med datorn

Det är allt fler som har en dator hemma. För många är detta en självklar del i vardagen, tätt följt av smartphone, gps, träningsklocka och wifi. Enkelt uttryckt har teknik fått en helt annan plats än vad den hade för bara några år sedan. Som alltid när det handlar om nya tekniska redskap, finns också en baksida i form av ökat krav på kompetens. Det är många idag som inte har kunskaper som krävs för att kunna felsöka eller hantera den teknik de använder sig av. Det är här vi kommer in på IT Support och datorhjälp! För den som har ett stort tekniskt intresse, är många av de vanligaste problemen inte någonting man ägnar för stor uppmärksamhet. Det finns i allmänhet sätt att hantera de flesta utmaningar som dyker upp i fråga om uppdateringar, felsökning, installation och hantering. För den som inte har samma dragning till nämnda områden kan dock samma företeelser helt kullkasta funktionen hos en dator, tv eller annat tekniskt redskap.

IT Support i bostaden

Även om det finns en helpdesk eller annan telefonsupport, är det inte alltid tillräckligt för att man skall kunna komma tillrätta med sina problem. Det kan handla om att det är svårt att följa instruktionerna eller att man helt enkelt inte kan följa de förslag supporten ger. Här är Servitant och andra supportföretag fenomenalt bra. Deras affärstanke handlar om att komma ut till den som behöver vägledning och att i praktiken hantera utmaningarna. I och med att allt fler idag har en större och flerårig kunskap inom teknik, kan man enkelt hitta någon som har möjlighet att fungera som personlig support. Dessa sorters tjänster är även godkända för RIT-avdrag vilket innebär att delar av kostnaden dras av precis som när man anlitar andra yrkespersoner privat.

Intresset för tjänster inom support och IT kan bli klart större i takt med att vi använder allt mer sofistikerade redskap i vardagen. Här finns ytterligare fakta om hur det går till att hyra in IT Support.

Inbrottslarm – skydda dig mot de allt fler inbrotten

Inbrottslarm – skydda dig mot de allt fler inbrotten

Antalet inbrott ökar kontinuerligt enligt statistik från Brottsförebyggande rådet och uppklarningsstatistiken är allt annat än munter. Ett sätt att skydda sig från inbrott är att skaffa ett inbrottslarm, ett larm är givetvis inte en garanti mot inbrott men det kan ha en avskräckande effekt och minimera förlusterna.

Inbrottslarm för din säkerhet

En larmanläggning har till syfte att avskräcka från inbrottsförsök via dörrar eller fönster. Idag tillverkas inbrottslarm med både filmkamera och mobilapp. Larmen kan ställas in för att ge ifrån sig ett högt ljud eller ett kraftigt blixtljus och på så vis påkalla uppmärksamhet från väktare eller polis. Det kan också få en tjuv att avbryta sitt inbrottsförsök eller kraftigt minska den tid som hen vågar stanna kvar på brottsplatsen.

De olika typerna av inbrottslarm

Det finns en uppsjö av olika larmsystem, vissa kommer med abonnemang som är kopplade till en larmcentral och andra utan. Det finns enkla inbrottslarm som du som kund själv kan installera och andra mer kostsamma som erbjuder avancerade funktioner. Så kallade tysta larm kopplas så att det går en tyst signal till en larmcentral och parallellt skickas filmer till användarens mobilapp.

Trådbundna och trådlösa inbrottslarm

Ett trådbundet inbrottslarm har kablar dragna mellan centralenheten och detektorerna medan ett trådlöst inbrottslarm använder radiovågor för att kommunicera med centralenheten. De trådlösa larmen är mycket enkla att installera eftersom de olika delarna inte behöver kopplas samman rent fysiskt, oftast skruvar man bara upp detektorerna och centralenheten och installationen är därmed klar. Detektorerna i ett trådlöst larm behöver batterier som måste bytas ut med jämna mellanrum.

Ett trådbundet inbrottslarm är mer komplicerat att installera och därför dyrare. Hål måste borras i väggar och golv så att kablar kan dras och det är en process som tar tid och därför bidrar till ökade kostnader.

Larmen kan vara anslutna till en larmcentral som automatiskt kontaktas om larmet aktiveras eller lokala vilket innebär att larmet ringer upp ett antal förutbestämda kontakter som kunden själv valt ut.

Inbrottslarm med kameraövervakning

Till många inbrottslarm kan man koppla en kamera som skickar övervakningsbilder till en larmcentral, smartphone eller dator så att operatören eller ägaren kan se vad som försiggår när larmet aktiveras. Denna typ av larmsystem gör det möjligt för operatörerna på larmcentralen att kommunicera direkt med till exempel en inbrottstjuv.

Företag kan behöva speciella tillstånd för att sätta upp kameror medan det inte behövs tillstånd för att koppla upp kameror i sitt eget hem.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén