Hjälp med datorn

Det är allt fler som har en dator hemma. För många är detta en självklar del i vardagen, tätt följt av smartphone, gps, träningsklocka och wifi. Enkelt uttryckt har teknik fått en helt annan plats än vad den hade för bara några år sedan. Som alltid när det handlar om nya tekniska redskap, finns också en baksida i form av ökat krav på kompetens. Det är många idag som inte har kunskaper som krävs för att kunna felsöka eller hantera den teknik de använder sig av. Det är här vi kommer in på IT Support och datorhjälp! För den som har ett stort tekniskt intresse, är många av de vanligaste problemen inte någonting man ägnar för stor uppmärksamhet. Det finns i allmänhet sätt att hantera de flesta utmaningar som dyker upp i fråga om uppdateringar, felsökning, installation och hantering. För den som inte har samma dragning till nämnda områden kan dock samma företeelser helt kullkasta funktionen hos en dator, tv eller annat tekniskt redskap.

IT Support i bostaden

Även om det finns en helpdesk eller annan telefonsupport, är det inte alltid tillräckligt för att man skall kunna komma tillrätta med sina problem. Det kan handla om att det är svårt att följa instruktionerna eller att man helt enkelt inte kan följa de förslag supporten ger. Här är Servitant och andra supportföretag fenomenalt bra. Deras affärstanke handlar om att komma ut till den som behöver vägledning och att i praktiken hantera utmaningarna. I och med att allt fler idag har en större och flerårig kunskap inom teknik, kan man enkelt hitta någon som har möjlighet att fungera som personlig support. Dessa sorters tjänster är även godkända för RIT-avdrag vilket innebär att delar av kostnaden dras av precis som när man anlitar andra yrkespersoner privat.

Intresset för tjänster inom support och IT kan bli klart större i takt med att vi använder allt mer sofistikerade redskap i vardagen. Här finns ytterligare fakta om hur det går till att hyra in IT Support.