Inför en begravning finns det en hel del att tänka på. Det är flertalet praktiska moment som behöver tas itu med, allt som oftast i en tid tyngd av sorg efter den anhöriges bortgång. Hur mycket en begravning kostar varierar givetvis kraftigt. En del väljer att ha en mycket enkel och diskret akt, medan andra väljer att göra den riktigt påkostad. Hur begravning bör utformas beror bland annat på den avlidnes egna önskemål och dennes religiösa tillhörighet.

Mellan tummen och pekfingret då?

Vanligt är att en begravning kostar någonstans mellan 20 000 och 30 000 kronor. Pratar du med en begravningsbyrå och kostar på begravningen rejält, så kan det givetvis bli mycket mer än så. Det förekommer att man lägger 100 000 kronor – eller mer – på en begravning. Det här hör dock inte till vanligheterna.

Så vilka faktorer är det egentligen som spelar in? De är flera stycken, givetvis. De största kostnadsdrivarna är bland annat följande:

  • Val av kista.
  • Minesstundsservering.
  • Gravsten.

Alla dessa faktorer går att påverka. Vad en kista kostar varierar väldigt mycket. Pratar du med en begravningsbyrå i Karlstad kanske de rekommenderar en kista för ett visst pris, medan en begravningsbyrå i en annan del av landet rekommenderar en dyrare variant. Tilläggas bör att det finns mycket enkla modeller, och om man vill komma undan billigt, kan man hitta kistor. Dessa är dock som regel enklare direktkremationskistor. Gravstenen kan ha olika pris. Det finns dock modeller som är billigare och dyrare än så. Vid kontakt med begravningsbyråer i Karlstad kan man få råd angående frågan.

Minnesstundsserveringen är också en faktor, som nämnt ovan. Är det många som ska delta så räkningen givetvis högre. Även vilken mat man väljer, och hur mycket man väljer att göra själv, spelar in i detta.

Något annat att ta hänsyn till är lokalen. Är man med i Svenska Kyrkan så har man rätt att få lokal tillhandahållen för ceremonin. Om den anhöriga inte var medlem och hade speciella krav angående plats, så kan det bli en kostnadsfaktor. En begravningsbyrå i Karlstad finns via denna sida.