Hårtransplantation vid manligt håravfall

Det blir allt vanligare att män som drabbas av manligt håravfall väljer att genomgå en hårtransplantation. Anledningen? Vi människor har alltid varit måna om vårt utseende. Genom historien har utseendet alltid spelat en stor roll och de människor vi möter noterar allt från hur lång vår nacke är till hur näsan ser ut. En del av kroppen som ofta används för att beskriva en person och som sedan civilisationens begynnelse har skiljt olika kulturer åt är håret. Såväl hårets längd som stil och struktur har alltid intresserat oss.

Kvinnor har alltid ansetts vara som vackrast om de har haft ett långt och friskt hår, medan män med långt hår förr i tiden ansågs vara krigare. Idag kan vi fortfarande tillämpa samma teorier, men eftersom miljön och vår kost har förändrats växer också vårt hår på ett annat sätt idag. De flesta människor tror att kvinnor är mer måna om sitt utseende än män, men faktum är att män ofta känner sig osäkra på sitt utseende på samma sätt som kvinnor tros göra. Detta är anledningen till att allt fler män genomgår en hårtransplantation när håravfallet kommer.

Även yngre män genomgår hårtransplantation

I alla kulturer känner männen ett behov av att passa in och leva upp till vissa föreställningar. Det främsta målet för män är dock att vara vackra oavsett ålder. Vi människor är ofta väldigt besatta av åldrandet och anstränger oss för att dölja de effekter som denna process har på vårt yttre. Män som åldras drabbas ofta av att håret tunnas ut eller helt och hållet faller av. En effektiv lösning på problemet stavas hårtransplantation.

Varför tilltalas allt fler yngre män av att genomgå en hårtransplantation? Svaret är att det håravfall som tidigare främst drabbade män i 50-årsåldern har rört sig nedåt i åldrarna. Numera blir det allt vanligare att unga män drabbas av håravfall. Cirka 20 procent av alla män drabbas i den tidiga tjugoårsåldern upplever håravfall i någon utsträckning. Trots att det är vanligt att män tappar håret, förhindrar det inte allmänheten från att granska de män som drabbats. Därför är manligt håravfall ofta en tung börda att bära.