Företagslarm utan abonnemang innebär att…

Företag som skaffar företagslarm kan antingen ha detta med eller utan abonnemang. Att välja företagslarm utan abonnemang innebär att….

  • det bara uppstår en engångskostnad

Om larmet inte har något abonnemang betalar företaget larmets totala kostnad direkt (eller via delbetalning) och äger larmet direkt. De kan sätta upp det och konfigurera det precis som de vill. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv är detta det bästa alternativet. Det uppstår enbart en kostnad för larmdelarna – inte för något löpande abonnemang.

  • att inget larmbolag åker ut vid larm

Det som framförallt skiljer sig mellan företagslarm med, och utan, abonnemang är säkerhet och service. Finns ett avtal med ett larmbolag kommer de alltid att agera vid inbrottslarm, brandlarm eller annat larm.

De får ta del av eventuella kamerors bilder och kan snabbt skicka väktare till platsen. Om de ser ett pågående inbrott eller rökutveckling kan även polis och brandkår snabbt tillkallas. Den stora skillnaden är alltså säkerheten.

  • större ansvar läggs på larmansvarige

Om inget larmbolag har ansvar att skicka väktare och kontrollera videoövervakningen hamnar detta ansvar på någon inom företaget. Om ett larm aktiveras behöver den personen kontrollera vad som hänt och därefter agera.

Beroende på behov av företagslarm

Sett till säkerhet ger företagslarm med abonnemang störst fördel. Detta tack vare att larmoperatörer direkt kan agera på larm, skicka ut väktare och se live-video på vad som händer. Men samtidigt är det företagets behov av säkerhet som främst bör ligga till grund för vilket larm som behövs.

Är det exempelvis en butik i en galleria har gallerian generellt både inbrottslarm, brandlarm och väktarpatrullering. I detta fall kan det räcka med ett billigare och enklare företagslarm som enbart larmar till ägaren.

Ett annat tillfälle är företagaren som har allt med sig – överallt. Kontoret ligger i ryggsäcken och arbete sker på olika platser under olika dagar. För dem kan ett företagslarm snarare vara uppbyggt av stöldskydd, stöldmarkering och gps-tracking. Dessutom med inbyggda funktioner för att kunna stänga av datorer och telefon på distans.

Som med alla larm och skydd är det viktigaste att se på det totala behovet. Det bästa är oftast att kontakta ett larmbolag och be dem gå igenom företagets verksamhet. De kan därmed synliggöra behov av olika larm, skydd och åtgärder för en ökad säkerhet. Detta oavsett om det är säkerhet för människor eller egendom.