Sagoy

Trendrum

Författare: webmaster

Bättre samtal via parterapi

Det kan tyckas som en fullt naturlig sak att kommunicera med den man lever tillsammans med. Trots detta är det många par som upplever att de inte når fram till varandra. I vissa fall är det en större konflikt som föranleder att man söker sig till parterapi. I dessa fall kan heta känslor och irritationer snabbt komma upp till ytan. Andra gånger finns det molande känslor som inte låter sig bemötas. Fördelen med att komma till en terapeut är bland annat att terapeuten blir en åhörare. Här behöver man reflektera och ta in sitt eget beteende på ett sätt som kanske inte görs bakom lykta dörrar. Att ha ytterligare en person i rummet kan vara svårt till en början men innebär ofta att alla lättare får komma till tals. I en irriterad situation kan det vara svårt att lyssna på vad den andre säger. Hos en parterapeut kan många uppleva det lättare att förstå sin partner.

Arbetssätt och utvärdering

Inom terapi finns det flera olika arbetssätt som alla kommer med sina fördelar. EFT, emotionellt fokuserad terapi, är en av de former som utvärderats och verifierats. Här tittar man i första hand på känslorna och utgår ifrån detta som grund. Det innebär ofta att man kan nå varandra på ett plan som annars är för diffust.

Denna sida erbjuder hjälp inom parterapi. Här går det även att boka andra tjänster som rör samtal och kommunikation.

Enskild terapi

Har man ett intresse av att förstå sig själv och sina beteenden kan man med fördel besöka en terapeut. Det finns ingenting som säger att man behöver vara depressiv för att söka sig till denna tjänst. Det kan till och med vara bra att utforska sitt inre när man är i fas med tillvaron! Ett samtal med en samtalsterapeut innebär att man får fritt spelrum att utforska delar av sig själv som man av olika anledningar har svårt att konfrontera på egen hand. Detta kan innebära stora möjligheter att må bättre och känna större balans i vardagen. Har man problem som rör relationer kan man även gå igenom sådant. För par som upplever problem kan parterapi ofta vara värt att titta närmare på. Detta är ett bra sätt att undvika missförstånd och samtalsämnen som känns allt för svåra för att ta hand om utan hjälp av någon erfaren.

Kostnader vid begravningar

Inför en begravning finns det en hel del att tänka på. Det är flertalet praktiska moment som behöver tas itu med, allt som oftast i en tid tyngd av sorg efter den anhöriges bortgång. Hur mycket en begravning kostar varierar givetvis kraftigt. En del väljer att ha en mycket enkel och diskret akt, medan andra väljer att göra den riktigt påkostad. Hur begravning bör utformas beror bland annat på den avlidnes egna önskemål och dennes religiösa tillhörighet.

Mellan tummen och pekfingret då?

Vanligt är att en begravning kostar någonstans mellan 20 000 och 30 000 kronor. Pratar du med en begravningsbyrå och kostar på begravningen rejält, så kan det givetvis bli mycket mer än så. Det förekommer att man lägger 100 000 kronor – eller mer – på en begravning. Det här hör dock inte till vanligheterna.

Så vilka faktorer är det egentligen som spelar in? De är flera stycken, givetvis. De största kostnadsdrivarna är bland annat följande:

  • Val av kista.
  • Minesstundsservering.
  • Gravsten.

Alla dessa faktorer går att påverka. Vad en kista kostar varierar väldigt mycket. Pratar du med en begravningsbyrå i Karlstad kanske de rekommenderar en kista för ett visst pris, medan en begravningsbyrå i en annan del av landet rekommenderar en dyrare variant. Tilläggas bör att det finns mycket enkla modeller, och om man vill komma undan billigt, kan man hitta kistor. Dessa är dock som regel enklare direktkremationskistor. Gravstenen kan ha olika pris. Det finns dock modeller som är billigare och dyrare än så. Vid kontakt med begravningsbyråer i Karlstad kan man få råd angående frågan.

Minnesstundsserveringen är också en faktor, som nämnt ovan. Är det många som ska delta så räkningen givetvis högre. Även vilken mat man väljer, och hur mycket man väljer att göra själv, spelar in i detta.

Något annat att ta hänsyn till är lokalen. Är man med i Svenska Kyrkan så har man rätt att få lokal tillhandahållen för ceremonin. Om den anhöriga inte var medlem och hade speciella krav angående plats, så kan det bli en kostnadsfaktor. En begravningsbyrå i Karlstad finns via denna sida.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén