Sagoy

Trendrum

Sida 3 av 4

Hjälp med datorn

Hjälp med datorn

Det är allt fler som har en dator hemma. För många är detta en självklar del i vardagen, tätt följt av smartphone, gps, träningsklocka och wifi. Enkelt uttryckt har teknik fått en helt annan plats än vad den hade för bara några år sedan. Som alltid när det handlar om nya tekniska redskap, finns också en baksida i form av ökat krav på kompetens. Det är många idag som inte har kunskaper som krävs för att kunna felsöka eller hantera den teknik de använder sig av. Det är här vi kommer in på IT Support och datorhjälp! För den som har ett stort tekniskt intresse, är många av de vanligaste problemen inte någonting man ägnar för stor uppmärksamhet. Det finns i allmänhet sätt att hantera de flesta utmaningar som dyker upp i fråga om uppdateringar, felsökning, installation och hantering. För den som inte har samma dragning till nämnda områden kan dock samma företeelser helt kullkasta funktionen hos en dator, tv eller annat tekniskt redskap.

IT Support i bostaden

Även om det finns en helpdesk eller annan telefonsupport, är det inte alltid tillräckligt för att man skall kunna komma tillrätta med sina problem. Det kan handla om att det är svårt att följa instruktionerna eller att man helt enkelt inte kan följa de förslag supporten ger. Här är Servitant och andra supportföretag fenomenalt bra. Deras affärstanke handlar om att komma ut till den som behöver vägledning och att i praktiken hantera utmaningarna. I och med att allt fler idag har en större och flerårig kunskap inom teknik, kan man enkelt hitta någon som har möjlighet att fungera som personlig support. Dessa sorters tjänster är även godkända för RIT-avdrag vilket innebär att delar av kostnaden dras av precis som när man anlitar andra yrkespersoner privat.

Intresset för tjänster inom support och IT kan bli klart större i takt med att vi använder allt mer sofistikerade redskap i vardagen. Här finns ytterligare fakta om hur det går till att hyra in IT Support.

Inbrottslarm – skydda dig mot de allt fler inbrotten

Inbrottslarm – skydda dig mot de allt fler inbrotten

Antalet inbrott ökar kontinuerligt enligt statistik från Brottsförebyggande rådet och uppklarningsstatistiken är allt annat än munter. Ett sätt att skydda sig från inbrott är att skaffa ett inbrottslarm, ett larm är givetvis inte en garanti mot inbrott men det kan ha en avskräckande effekt och minimera förlusterna.

Inbrottslarm för din säkerhet

En larmanläggning har till syfte att avskräcka från inbrottsförsök via dörrar eller fönster. Idag tillverkas inbrottslarm med både filmkamera och mobilapp. Larmen kan ställas in för att ge ifrån sig ett högt ljud eller ett kraftigt blixtljus och på så vis påkalla uppmärksamhet från väktare eller polis. Det kan också få en tjuv att avbryta sitt inbrottsförsök eller kraftigt minska den tid som hen vågar stanna kvar på brottsplatsen.

De olika typerna av inbrottslarm

Det finns en uppsjö av olika larmsystem, vissa kommer med abonnemang som är kopplade till en larmcentral och andra utan. Det finns enkla inbrottslarm som du som kund själv kan installera och andra mer kostsamma som erbjuder avancerade funktioner. Så kallade tysta larm kopplas så att det går en tyst signal till en larmcentral och parallellt skickas filmer till användarens mobilapp.

Trådbundna och trådlösa inbrottslarm

Ett trådbundet inbrottslarm har kablar dragna mellan centralenheten och detektorerna medan ett trådlöst inbrottslarm använder radiovågor för att kommunicera med centralenheten. De trådlösa larmen är mycket enkla att installera eftersom de olika delarna inte behöver kopplas samman rent fysiskt, oftast skruvar man bara upp detektorerna och centralenheten och installationen är därmed klar. Detektorerna i ett trådlöst larm behöver batterier som måste bytas ut med jämna mellanrum.

Ett trådbundet inbrottslarm är mer komplicerat att installera och därför dyrare. Hål måste borras i väggar och golv så att kablar kan dras och det är en process som tar tid och därför bidrar till ökade kostnader.

Larmen kan vara anslutna till en larmcentral som automatiskt kontaktas om larmet aktiveras eller lokala vilket innebär att larmet ringer upp ett antal förutbestämda kontakter som kunden själv valt ut.

Inbrottslarm med kameraövervakning

Till många inbrottslarm kan man koppla en kamera som skickar övervakningsbilder till en larmcentral, smartphone eller dator så att operatören eller ägaren kan se vad som försiggår när larmet aktiveras. Denna typ av larmsystem gör det möjligt för operatörerna på larmcentralen att kommunicera direkt med till exempel en inbrottstjuv.

Företag kan behöva speciella tillstånd för att sätta upp kameror medan det inte behövs tillstånd för att koppla upp kameror i sitt eget hem.

För och nackdelar med hemlarm

För och nackdelar med hemlarm

Inbrotten i bostäder ökar med varje år. Enligt polisen står utländska ligor för nästan femtio procent av alla inbrott. Hur ska man då göra för att skydda sig mot denna organiserade brottslighet? Ett sätt många väljer är att skaffa sig ett hemlarm. Men hjälper de verkligen?

Skaffa hemlarm!

Samtliga säkerhetsbolag menar att ett hemlarm är det bästa sättet att skydda sina ägodelar mot tjuvarna. Dagens hemlarm har utvecklats till att ha en rad olika funktioner och ju fler funktioner desto dyrare blir det förstås. Men smakar det så kostar det som det heter och kan det erbjuda ett skydd från inbrott kan det väl vara värt sina tusenlappar.

Beroende på vad du väljer att betala kan du få allt ifrån installation, fria utryckningar, larmcentral, rökdetektor och möjligheten att få allt i mobilen. Med de flesta företag kan du få rörelsedetektorer, magnetkontakter, kameror och glaskrossdetektor. I det billigaste alternativet ingår dock oftast någon form av rörelsedetektor och magnetkontakter. Även rökdetektor kan ingå.

Tänk dig då att en tjuv försöker bryta sig in och du har någon som kan se detta och snabbt vara på plats. Eller att det kanske börjar brinna när du inte är hemma, det är ju fantastiskt bra om någon direkt märker när larmet går och kan ringa brandkåren. Detta kan ju spara dig både pengar, oersättliga värdesaker samt rädda livet på dina älskade husdjur.

Fungerar det verkligen?

De studier som hittills har gjorts verkar visa på att det inte finns någon större skillnad  mellan inbrott i olarmade hus gentemot de som är larmade. Det finns till och med de som menar att de hus som har larm skyltar med att de har något att stjäla. De organiserade ligorna vet ofta hur man undviker larmen och även om de skulle utlösa ett larm hinner i regel inte någon väktare dit innan inbrottet är över. Ligorna vet redan precis vad de ska leta efter och behöver ofta inte ens tio minuter på sig innan de är klara. Beroende på vad för typ av larm man har kan det ta en stund innan någon från säkerhetsbolaget ens börjar åka till ditt hem. Och det är inte alltid de är så nära som bara tio minuter ifrån ditt hus. Har man otur kanske de till och med fastnar i trafiken och som mest hinner de komma till ditt hus när inbrottet väl är över bara för att konstatera att det är för sent.

Har du väl bestämt dig för att skaffa ett larm kan det vara svårt att välja bland de som finns på marknaden och där kan Larmkollen hjälpa dig med tips, råd och jämförelse. Lycka till!

Kartor som tavla

Klassikern Det finns många roliga idéer när det kommer till väggprydnader och tavlor. Klassiska akvarelltavlor eller målningar i olja är inte det enda som pryder väggarna runt om i landet. Inte heller är litografier vad som dominerar. Att ha kartor som tavlor på väggarna kan ha rötterna i sjömansrum där sjökorten efter en seglats fått pryda rummet. Nu för tiden är det allmänt utbrett att förankra en geografisk och lokal koppling i sitt hem. Kartor över hemstaden, stadsdelen eller landet förekommer i stor utsträckning. Stockholmskartor har blivit någonting som efterfrågas av ett större antal kunder. I synnerhet rör det sig om södra delarna av staden. Söder-om-söder är någonting som kommit att bli ett välanvänt begrepp. Kanske är det därför inte någon överraskning att klassikern ”söder om söder” också finns som kartmotiv.

Genom en tavla kan man visa var man har sina rötter oavsett var man befinner sig! Det är inte för inte som dessa tavlor och affischer ofta trycks på åldersbeständiga ark som tål tidens tand. Även om klassikern ”söder om söder” har gått från modern idé till frekvent dekoration, finns också en rad andra kartor att välja bland. Precis som Manhattanvyer hade sin storhetstid finns nu denna som alternativ. Kartor över fjärran platser, resmål, Göteborg och andra Svenska orter finns att skaffa.

Inramning av karttavlor

För att ”söder om söder” och andra kartor skall stå sig är det bra med ordentlig inramning. Det finns ett flertal bra ramar att själv montera. För den som vill ha allting utfört korrekt från början, är det också möjligt att anlita experter för inramningen. På så vis kan man vara säker på att såväl ram som glas håller över tid. De flesta karttavlor som står att hitta på marknaden är av en mindre modell och även med en ordentlig ram är det görbart att finna en bra väggyta. Varför inte ta fram en hel kartvägg med olika kartor från bostadsadresser, destinationer, drömmar och framtida platser att besöka?

Så testar du ditt larm

Så testar du ditt larm

Att införskaffa ett larm är det första steget mot en ökad säkerhet i hemmet. Det är dock viktigt att larmsystemet fungerar som det är tänkt och att är väl förtrogen med hur det ska användas. Om ditt system installeras av en professionell installatör har du förmodligen fått en genomgång av systemet av denne.

Det är viktigt att du testar ditt larm på regelbunden basis för att säkerställa att det fungerar som det ska. Det bästa är om du kan testa det varje månad. Det finns vanligtvis två olika sorters tester du kan utföra: test av signaler inifrån bostaden och test av signalen mellan din bostad och larmföretagets larmcentral.

Beroende på tillverkaren av ditt larmsystem skiljer sig testprocessen åt något. Det är rekommenderat att du läser i användarmanualen hur testet av just ditt system ska utföras. Om du inte hittar någon användarmanual för ditt larm, kan du följa nedanstående generella riktlinjer för test av system för hemsäkerhet:

Så testar du signalerna inuti bostaden

  1. Se till att ditt system är i “REDO”-läget, men larma inte på!
  2. Öppna alla dörrar och fönster som skyddas av larmet, en/ett i taget.
  3. Kontrollera att kontrollpanelen visar de fönster och dörrar du öppna.
  4. Stäng respektive dörr eller fönster. Kontrollpanelen bör visa att dörren eller fönstret i fråga är stängd/stängt.
  5. Återupprepa denna process för alla sensorer som tillhör ditt larmsystem.

Så testar du signalen till larmcentralen

  1. Ring upp larmcentralen och be dem att sätta ditt system i testläget. Se till så du har ditt kontonummer och lösenord redo.
  2. Larma på ditt system precis som vanligt, och utlös larmet genom att öppna ett fönster eller en dörr, eller genom att gå förbi en rörelsesensor. Låt larmet ljuda i åtminstone en minut.
  3. Larma av systemet med hjälp av din kod.
  4. Vänta en minut, ring sedan upp larmcentralen på nytt för att verifiera att signalen gick fram till dem.
  5. Meddela larmcentralen att du är klar med testet.

Som vi redan har nämnt bör du testa ditt system åtminstone en gång i månaden. På så vis kommer du upptäcka om det finns problem som behöver åtgärdas, och du kommer även minimera risken för att din utrustning utlöser falsklarm.

Vad är en arborist och vad gör de?

Vad är en arborist och vad gör de?

Någon gång i ditt liv kommer du nog behöva anlita en arborist så det kan vara bra att veta vad det ens är och vad de gör. Det förklarar vi i den här texten!

Fakta om arborister

Benämningen arborist har sitt ursprung från det latinska språket och ordet arbor, som betyder träd. Arboristernas expertisområde är trädvård, trädunderhåll, plantering och beskärning. Kort sagt kan man säga att arboristerna jobbar för att träden ska vara säkra, vackra, problemfria och helt enkelt leva så länge som möjligt. Beroende på kompetensnivå kan personer som jobbar med att beskära och vårda träd även kallas för trädvårdare. Ibland kan man till och med se beteckningen “trädkirurger” eftersom arboristerna är experter på att ta hand om trädväxter. Det tar två år att utbilda sig till arborist i Sverige och efter det kan man bedöma tillstånd hos träd och även ge råd angående hur de ska skötas om på bästa sätt. Det kan handla om allt från gödsel, hur man bäst bekämpar olika sorters sjukdomar och insekter till hur man rent handgripligen faktiskt beskär och fäller ett träd. Om ditt träd olyckligtvis skulle bli sjukt kan en arborist avgöra vad som är fel på trädet och därefter utarbeta en vårdplan för att förhoppningsvis rädda ditt träd och få det friskt igen.

Vilka uppgifter har arborister?

Som ovan nämnt är en stor del av arboristernas jobb att se till trädens välmående. Men att beskära och avverka träd är också bland arboristernas främsta uppgifter, precis som att arbeta med planering och rådgivning är vanligt förekommande. Så kallad kronrensning är en av de huvudsakliga uppgifterna, vilket innebär att döda, skadade eller sjuka grenar helt enkelt rensas bort. En annan uppgift som ingår i arbetet kan vara att beskära träd som skymmer solen eller växer över exempelvis byggnader eller järnvägar. En annan uppgift som arboristerna också utför är förvaltning av träd och här är inventeringen viktig. Arboristerna gör alltså inventeringar och riskbedömningar av större trädbestånd i till exempel parker eller kyrkogårdar. Enstaka träd som är värdefulla i bland annat stadsmiljöer eller privata trädgårdar kan en arborist också besiktiga. Dessa besiktningar sköts till störst del på marken och vid datorn. I vissa fall krävs det dock en så kallad klättrande besiktning för att bland annat kunna mäta om det finns röta i trädets stam och grenar.

Så här är en korrekt flyttstädning i Stockholm

Så här är en korrekt flyttstädning i Stockholm

Att göra en flyttstädning är svårare än många tror och det finns håra krav om vilka moment som ska ingå. För att en flyttstädning ska vara korrekt och godkänd måste man följa checklistor på städmoment. I den här texten berättar vi mer om vilka moment som ingår för att flyttstädningen ska vara korrekt.

Mäklarsamfundets rekommendationer

Mäklarsamfundet har sammanställt en lista på rekommendationer om hur man ska göra en flyttstädning. Även om de kallar det för rekommendationer så ska det här ses som krav för att flyttstädningen ska vara korrekt och godkänd. Kraven på flyttstädning är mycket höga. Städningen är en del i överlåtelsen och har inte annat avtalats ska bostaden vara väl städad och rengjord vid köparens

tillträde. En flyttsstädning är en totalrengöring av en bostad och mycket omfattande. En bostad är väl rengjord när alla fläckar, smuts och damm är avlägsnade.

Moment som ingår är bland annat att alla målade ytor inklusive utrymmen mellan element och väggar ska rengöras, fönster ska tvättas både inifrån och utifrån, persienner ska dammas och torkas av, garderoberna ska rengöras grundligt och golv, golvlister och trösklar tvättar. I köket ska man dessutom taket tvättas, spisen rengöras inklusive golv- och väggytor omkring spisen. Även köksfläkten och ventiler ska rengöras ut- och invändigt. Kylen och frysen ska inte bara tvättas, även avfrostas. Alla skåpen och skafferier ska vara grundligt rengjorda. I badrummet ska badrumsskåpen rengöras, toaletten, badkaret och duschen ska tvättas noggrant och golvbrunnar rensas grundligt. Tvättmaskinen och torktumlaren ska inte bara tvättas, deras filter ska även de rensas. Tomten och trädgården ska lämnas i bra skick och städas så att bara det som är normalt ska vara kvar, med andra ord ska till exempel skrot och byggavfall tas bort.

Att anlita en städfirma

Det är många moment som ska gås igenom och allt måste göras noggrant. Därför kan det vara bra att anlita en städfirma i Stockholm som gör flyttstädningen åt dig. Innan städfirman kommer för att städa ska bostaden vara tömd på allt så att städningen kan påbörjas direkt. Inga saker som inte tillhör bostaden ska finnas kvar. Vid en normal flyttstädning ingår inte rengöring utav grova nedsmutsade ytor då detta inte ingår i en flyttstädning. Om det finns väldigt smutsiga ytor måste du meddela städfirman i Stockholm så att det vet om att det finns extra arbete att göra förutom flyttstädningen. Besiktningen av flyttstädningen kan du göra eller den nya ägaren. Detta bestämmer ni.

Vad du behöver veta om PPM

Vad du behöver veta om PPM

Vill du få din pension att växa? Då ska du spara din PPM i PPM-fonder. I den här texten berättar vi allt du måste veta om PPM: Vilka olika typer av fonder du kan spara i och hur man förvaltar sin premiepension själv eller med PPM-advisor.

Olika typer av PPM-fonder

Det finns olika typer av PPM-fonder som du kan välja bland. Aktiefonder består av minst 16 aktier men ofta fler än så. Det är en fondtyp som ofta har en hög risk och kan vara attraktiva för den mer aktiva fondspararen. Här måste du ha koll på börsen, marknaderna och aktierna som fonden består av. Räntefonder placerar pengarna i räntebärande värdepapper och det finns räntefonder med längre och kortare löptid på värdepappren. Räntefonder har en lägre risk än aktiefonder. Blandfonder innehåller såväl aktier som räntebärande värdepapper och blandningen kan av förvaltaren förändras över tid. Blandfonder har en högre risk än räntefonder men en lägre risk än aktiefonder. Utöver dessa fondtyper finns också generationsfonder, vars innehåll förändras beroende på hur lång tid du har kvar till pensionen, miljöetiska fonder, fonder som tar hänsyn till miljö och/eller etik, samt fond-i-fond. Den sistnämnda innehåller andelar från åtminstone två andra fonder, vilket är tänkt att minska risken ännu mer.

Aktiv eller passiv förvaltning

Förutom att ha en balanserad fondportfölj, ha det visat sig att det lönar sig med en aktiv förvaltning av premiepensionskontot. De som gör aktiva val av fonder har nämligen en generellt sett bättre värdeutveckling än de som inte gör något val utan per automatik hamnar i det statliga förvaltningsalternativet.  I dina aktiva val kan en PPM-advisor hjälpa dig. De pensionssparare som inte gjorde några fondbyten alls under 2015 hade en genomsnittlig värdeutveckling på 6,6 procent, medan de sparare som utförde fler än 16 fondbyten nådde en genomsnittlig värdeutveckling på 7,6 procent. Det lönar sig med andra ord att vara en aktiv pensionssparare. Även när man jämför värdeutvecklingen över tid, lönar det sig att vara aktiv. De sparare som har gjort ett fondbyte sedan starten har 2,2 procent lägre genomsnittlig värdeutveckling än de sparare som har utfört fler än 20 byten sedan starten. Om du känner att du inte själv har det engagemang som krävs för att välja fonder, kan det vara en god idé att låta en fondförvaltare förvalta ditt PPM-konto.

Att aktiva fondbyten ger en bättre värdeutveckling gäller även för pensionärer. Skillnaden mellan aktiva och inaktiva sparare är mindre tydlig i denna ålderskategori, men den finns där. Särskilt tydlig är skillnaden mellan pensionärer som sedan starten har gjort över 20 fondbyten och de som har gjort färre byten.

Låt Advisor hjälpa dig att förbättra ditt sparande och mot en bättre pension.

Hårtransplantation vid manligt håravfall

Hårtransplantation vid manligt håravfall

Det blir allt vanligare att män som drabbas av manligt håravfall väljer att genomgå en hårtransplantation. Anledningen? Vi människor har alltid varit måna om vårt utseende. Genom historien har utseendet alltid spelat en stor roll och de människor vi möter noterar allt från hur lång vår nacke är till hur näsan ser ut. En del av kroppen som ofta används för att beskriva en person och som sedan civilisationens begynnelse har skiljt olika kulturer åt är håret. Såväl hårets längd som stil och struktur har alltid intresserat oss.

Kvinnor har alltid ansetts vara som vackrast om de har haft ett långt och friskt hår, medan män med långt hår förr i tiden ansågs vara krigare. Idag kan vi fortfarande tillämpa samma teorier, men eftersom miljön och vår kost har förändrats växer också vårt hår på ett annat sätt idag. De flesta människor tror att kvinnor är mer måna om sitt utseende än män, men faktum är att män ofta känner sig osäkra på sitt utseende på samma sätt som kvinnor tros göra. Detta är anledningen till att allt fler män genomgår en hårtransplantation när håravfallet kommer.

Även yngre män genomgår hårtransplantation

I alla kulturer känner männen ett behov av att passa in och leva upp till vissa föreställningar. Det främsta målet för män är dock att vara vackra oavsett ålder. Vi människor är ofta väldigt besatta av åldrandet och anstränger oss för att dölja de effekter som denna process har på vårt yttre. Män som åldras drabbas ofta av att håret tunnas ut eller helt och hållet faller av. En effektiv lösning på problemet stavas hårtransplantation.

Varför tilltalas allt fler yngre män av att genomgå en hårtransplantation? Svaret är att det håravfall som tidigare främst drabbade män i 50-årsåldern har rört sig nedåt i åldrarna. Numera blir det allt vanligare att unga män drabbas av håravfall. Cirka 20 procent av alla män drabbas i den tidiga tjugoårsåldern upplever håravfall i någon utsträckning. Trots att det är vanligt att män tappar håret, förhindrar det inte allmänheten från att granska de män som drabbats. Därför är manligt håravfall ofta en tung börda att bära.

Cykelkomponenter: Deore T6000 från Shimano

Cykelkomponenter: Deore T6000 från Shimano

När du vill uppgradera din cykel med bättre delar kan du antingen göra detta genom att köpa separata cykelkomponenter, eller genom att köpa en komplett komponentgrupp som tillverkaren har tagit fram för optimal prestanda. De stora aktörerna på marknaden, däribland SRAM och Campagnolo, släpper med jämna mellanrum komponentgrupper till racercyklar och mountainbikes.

Även den japanska cykeljätten Shimano har varit väldigt aktiv under året och släpper nu en komponentgrupp för touringcyklar. Här går vi igenom några av nyheterna i denna nya grupp cykelkomponenter som kommer att släppas till försäljning mot slutet av juli. Om du börjar få nog av stranden och börjar känna ett sug efter cyklingen igen bör du titta närmare på den!

Nya cykelkomponenter från Shimano

Touringcyklister världen över har börjat lägga vantarna på Shimanos nya komponentgrupp Deore T6000. Det är en instegsmodell som likt andra nya komponentgrupper från Shimano lånar teknik från tillverkarens finare cykelkomponenter, bland annat MTB-komponentgruppen Deore M6000. Denna nya grupp cykelkomponenter är belägen under Shimano XT T8000 i hierarkin och följer det schema för namngivning som Shimano tidigare har använt, där T står för touring, R för racercykling och M för mountainbikecykling).

Den uppgraderade 10-växlade bakre växelföraren har fått en låg profil. Även kedjeringarna har fått en ny design och finns bara att få med tre kedjeringar. Deore T6000 har även ett hydrauliskt bromsreglage för tre fingrar i form av BL-T6000, vilket bör ge en bra inbromsningskänsla. Även den främre växelföraren har uppdaterats och påstås nu ge en mjukare växling än någonsin tidigare.

Dags för nya cykelkomponenter?

Denna grupp cykelkomponenter från Shimano finns tillgänglig i två olika utföranden: skinande silver eller mattsvart. Mattsvart bör ge en något lägre profil än skinande silver, men touringcyklar håller som bekant sällan en särskilt låg profil. Komponentgruppen påstås “släppa lös din inre utforskare för att upptäcka ny mark på din väg till och från kontoret“.

Deore T6000 sägs släppas i slutet av juli och du bör kunna förbeställa det hos din leverantör av cykelkomponenter redan nu. Om du är ute efter att uppgradera din cykel med en hel grupp nya cykelkomponenter för att “släppa lös din inre utforskare” när du pendlar till jobbet kan detta vara komponentgruppen för dig.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén